foto 5 foto 2 foto 4

Net als voorgaande jaren had C.G.V Scheveningen een gezellige nieuwjaarsborrel.

Vanaf 20.00 uur waren er al een hoop mensen in de Bethelkerk. De dames van de ouderengroep waren goed vertegenwoordigd maar natuurlijk niet te vergeten, de leiding van de overige groepen, het bestuur en natuurlijk de voorturn(st)ers waren er ook.

Na een gezellig praatje, hapje en een drankje gaf onze voorzitter Paul Aalders een speech. Hij vertelde wat er in het afgelopen jaar allemaal gebeurt is en wat we als vereniging allemaal bereikt hebben.

Het was een gezellige nieuwjaarsborrel!

De activiteitencommissie wil iedereen bedanken voor de opkomst en hoop dat het weer zo’n fantastisch en sportief jaar mag worden.

foto 3

Activiteitencommissie, C.G.V Scheveningen.