ALV, Nico van der Zwan beëdigd als Lid van verdienste

Op de Algemene Leden Vergadering van dinsdag 22 april jongstleden werd het afgelopen jaar uitgebreid besproken. Het Jaarverslag met de onderdelen Secretariaat, Financiën, Ledenadministratie, Technische commissie, Public Relations en Materiaal werd besproken. Uit de zaal kwamen verschillende vragen en reacties die meteen werden behandeld. Was u er niet bij? Zorg er dan zeker voor dat u de ALV van volgend jaar niet mist! Zo kunt u namelijk ook uw stem laten horen en bepaalt u ook de koers van de vereniging! Door uw stem weet de vereniging wat er onder de leden speelt en wat er in de toekomst anders/beter moet en wat juist zo moet blijven.

Lid van verdienste N. van der Zwan

Nico van der Zwan, ex-voorzitter, huidig trainer van diverse groepen en een belangrijke schakel binnen de vereniging werd, tijdens deze vergadering door het bestuur benoemd tot lid van verdienste. Namens het bestuur wil de vereniging hem bedanken voor het werk dat hij de afgelopen jaren heeft gedaan en tot op de dag van vandaag nog steeds doet.

Dat de vereniging een succes is, is te danken aan zulke vrijwilligers… zonder vrijwilligers kan de vereniging niet bestaan! Daarom ook de oproep om u aan te melden als vrijwilliger, hierbij zijn verschillende werkzaamheden te vervullen. Op dit moment zijn wij ook dringend op zoek naar een bestuurslid Public Relations & Sponsering, zou u deze taak op zich willen nemen of hierover meer informatie willen hebben: neem contact op met de voorzitter Paul Aalders of klik hier voor meer informatie.