Vrijwilligers bedankt!

20140703_213132

Donderdagavond werd er een vrijwilligers borrel gehouden in de Bethelkerk. Ook was de damesgroep uitgenodigd om gezellig het seizoen met elkaar af te sluiten. sponsored-by-healty-peopleVoorzitter Paul Aalders bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet tijdens het afgelopen seizoen. Zo werden er bedankjes gegeven en kregen de leiding en de voorturn(st)ers nieuwe shirts, die onze sponsor Healthy People mogelijk heeft gemaakt.

We hopen volgend jaar weer een heleboel nieuwe vrijwilligers te mogen begroeten op onze vrijwilligersborrel! Misschien kunt u uw kwaliteiten benutten om onze club weer een stapje verder te helpen. Meldt u dan aan bij onze voorzitter Paul Aalders.

U kunt natuurlijk ook kijken welke taken er zijn op onze vacature pagina! Klik hier