Eind maart zal de automatische incasso van de contributie weer plaatsvinden. Deze incasso bevat de contributie voor de periode 1 februari t/m 30 juni 2015. Meer informatie over contributie kun je vinden op onze website cgvscheveningen.nl onder het kopje Algemeen en de tarieven per les zijn opgenomen in het lesrooster onder het kopje Lesrooster.
Ook wordt de jaarlijkse bondscontributie van de KNGU geïnd in maart over het hele jaar 2015..
Als lid van CGV Scheveningen ben je ook lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Dit is onder meer noodzakelijk om aan wedstrijden deel te kunnen nemen, die vaak door de KNGU worden georganiseerd. Verder ben je hierdoor ook verzekerd voor WA en ongevallen.
De bondscontributie voor 2015 bedraagt:
– voor leden jonger dan 16 jaar € 15,36
– voor leden ouder dan 16 jaar
€ 19,72