Algemene Leden Vergadering dinsdag 14 april

Op dinsdag 14 april a.s. houden we de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

Wij nodigen alle leden (en ouders/verzorgers) hiervoor graag uit om ook bij aanwezig te zijn.

In de ALV 2015 komen een paar belangrijke onderwerpen ter sprake, o.a. contributie- wijzigingen en ons beleid m.b.t. doorstroming naar de Bosan Turn Academie en STHW.

Deze avond is voor jou, als lid zijnde van CGV Scheveningen (maar ook als ouder/verzorger) de mogelijkheid en het recht om kenbaar te maken wat je van het beleid vindt van de vereniging. Maak hier gebruik van want de leden zijn als stem hierin bepalend !!

Datum:  dinsdag 14 april 2015

Locatie:  Kommunika, Jurriaan Kokstraat 177, Scheveningen

Aanvang:  20.00 uur

De navolgende vergaderstukken worden ter plaatse beschikbaar gesteld:

* Agenda 14 april 2015

* Notulen vorige ALV

* Jaarverslagen 2014

Na afloop is er een mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog na te praten.

Graag zien wij jullie de 14e april !

Namens bestuur en leiding,

Paul Aalders, voorzitter