Eind maart zal de automatische incasso van de contributie weer plaatsvinden. Deze incasso bevat de contributie voor de periode 1 februari t/m 30 juni 2016. Meer informatie over contributie kun je vinden op onze website cgvscheveningen.nl onder het kopje Algemeen en de tarieven per les zijn opgenomen in het lesrooster onder het kopje Lesrooster.
 
Ook wordt de jaarlijkse bondscontributie van de KNGU geïnd in maart over het hele jaar 2016.
Als lid van CGV Scheveningen ben je ook lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Dit is onder meer noodzakelijk om aan wedstrijden deel te kunnen nemen, die vaak door de KNGU worden georganiseerd. Verder ben je hierdoor ook verzekerd voor WA en ongevallen.