Algemene Leden Vergadering dinsdag 6 december

Op dinsdag  6 december a.s. houden we de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

Wij nodigen alle leden (en ouders/verzorgers) hiervoor graag uit om ook bij aanwezig te zijn.

In de ALV 2016 komen een paar belangrijke onderwerpen ter sprake.

Deze avond is voor jou, als lid zijnde van CGV Scheveningen (maar ook als ouder/verzorger) de mogelijkheid en het recht om kenbaar te maken wat je van het beleid vindt van de vereniging. Maak hier gebruik van want de leden zijn als stem hierin bepalend !!

Datum:  dinsdag 6 december 2016

Locatie:  Bethelkerk

Aanvang:  20.00 uur

De navolgende vergaderstukken worden ter plaatse beschikbaar gesteld:

* Jaarverslagen 2015