Beste leden,

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Op die datum wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. De AVG vervangt in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG heeft onder meer tot gevolg dat we niet zonder zakelijk doel persoonsgegevens mogen bewaren. Ook moeten we heel zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens? Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een (redelijkerwijs) identificeerbare natuurlijke persoon moeten als persoonsgegevens worden beschouwd. Voorbeelden: naam-adres-woonplaats-gegevens, telefoonnummers, leeftijd, leslocatie, BSN-nummer, foto’s, vrijwilligersvergoeding, etc.

Waarom de AVG?
Eén filmpje zegt meer dan duizend woorden.
Kijk maar eens naar: https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I

Lees hier meer over onze PRIVACYVERKLARING.