Claudia Harteveld BLIJFT nog een seizoen ouder en kind gym geven.

Het bestuur en Claudia kunnen vol blijheid mededelen dat Claudia het komende seizoen 2018/2019 de lessen zal blijven geven.

Er is verder afgesproken dat het bestuur en Claudia gezamenlijk op zoek zullen gaan naar een vervangende juf voor het seizoen 2019/2020. Hiermee kunnen we elkaar genoeg tijd bieden om een juiste kandidaat te vinden en op te leiden gedurende het seizoen.

Met sportieve groet,

CGV Scheveningen