Taken kunnen worden overlegd met het bestuur, maar zullen over het algemeen bestaan uit onderstaande taken:

  • De penningmeester beheert het geld van de organisatie.
  • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
  • Doen en ontvangen van betalingen.
  • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.
  • Declaratie leiding controleren
  • Contributie inning samen met ledenadministratie.

Wil je ons hierbij helpen, wij hopen van wel!

CGV Scheveningen is één team en staan altijd voor elkaar klaar.

Graag contact opnemen met onze voorzitter via: voorzitter.cgvscheveningen@gmail als je het interessant zou vinden.

Met Sportieve groet,

Bestuur CGV Scheveningen