In deze bijzondere tijd willen u graag uitnodigen voor de Bijzondere Algemene Leden Vergadering (BALV) op 28 Juni om 20.00 uur. Wij gaan een digitale vorm aannemen omdat we elkaar nog niet op een andere manier kunnen ontmoeten. Tijdens de vergadering zal de onderstaande agenda afgewerkt worden.

Als bestuur gaan we ons hierop voorbereiden. Voor de (ouders van) leden die deel willen nemen vergt het ook voorbereiding. We vragen je vóór 25 juni aan te melden via voorzitter.cgvscheveningen@gmail.com en eventuele stukken op te vragen. Verder willen we je verzoeken om eventuele vragen ook vóór eind 24 juni te mailen, zodat wij hier tijdens de ALV op terug kunnen komen. Na aanmelding ontvang je de dag voorafgaand aan de vergadering een mail met een link. We zetten op 28 Juni de vergadering om 19.50 uur open, dan hebben we alle tijd om jullie digitaal te ontvangen.

Agenda: Bijzondere ALV CGV Scheveningen

 1. Opening
 2. Introductie over hoe dit plan is ontstaan.
 3. Intentieverklaring fusie getekend
 4. Voorstel statuten
 5. Voorstel beleidsplan
 6. Aankondiging week 28
 7. Rondvraag
 8. Afsluiting

Extra informatie: Aankondiging ALV van juli en voorgestelde agenda.

Agenda: ALV CGV Scheveningen

 1. Opening
 2. Notulen vorige (B)ALV
 3. Aanname fusievoorstel
 4. Financieel resultaat 2020 (decharge bestuur)
 5. Rondvraag
 6. Afsluiting