Contributie

Algemeen :

Nieuwe leden betalen eenmalig € 10,- inschrijfgeld.

Leden betalen contributie per half seizoen.
Het eerste halve seizoen betreft de maanden september, oktober, november, december en januari.
Het tweede halve seizoen betreft de maanden februari, maart, april, mei en juni.

De contributie wordt twee keer per jaar geïncasseerd per automatisch incasso.
Voor het eerste halve seizoen is dit eind september en voor het tweede halve seizoen gebeurt dit eind februari.

De contributie bestaat uit:

  • De reguliere contributie, zoals vermeld staat in het lesrooster en in de tabel onderaan deze pagina.
    Deze wordt per half seizoen betaald.

Voor Selectieleden

  • De jaarlijkse bondscontributie. De vereniging draagt deze bondscontributie af aan de KNGU www.kngu.nl
    (de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie).
  • Wedstrijdgeld

————————————————————————————————————————

Ooievaarspas :

ooievaarspasBent u in het bezit van een Ooievaarspas, dan krijgt u 50% korting op de clubcontributie en de bondscontributie.
Het eenmalige inschrijfgeld en het wedstrijdgeld vallen hier buiten en krijgt u geen korting op.
Bij het inleveren van het inschrijfformulier graag een kopie van de Ooievaarspas bij sluiten.

www.ooievaarspas.nl

—————————————————————————————————————————

Korting :

Indien een lid een 2e les volgt, krijgt men 10% korting op beide lesuren.

Dit geldt niet voor leden van de wedstrijdgroep ,voorselectie ,B Selectie

Deze leden betalen één tarief voor 2 uur,2.5 uur, 3 uur of 4,5 uur.
—————————————————————————————————————————

Automatische Incasso :

Het afgeven van een machtiging voor automatisch incasso is verplicht voor alle nieuwe leden.

De vereniging behoudt zich het recht voor om €5,00 kosten in rekening te brengen indien bij automatisch incasso blijkt dat er onvoldoende saldo op de rekening staat of als een automatisch incasso wordt teruggedraaid. Het opnieuw moeten doen van incasso’s brengt namelijk kosten en veel extra werk met zich mee.

Voor enkele leden die al zeer lang lid zijn geldt een uitzondering. Wel wordt hen € 2,50 administratie kosten per contributie-inning in rekening gebracht.
—————————————————————————————————————————

Achterstallige contributie :

Indien het niet mogelijk is de contributie te incasseren zult u een eerste betalingsherinnering ontvangen. Mocht dan nog niet betaald zijn dan zult u een tweede herinnering ontvangen en zal € 10,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

Mocht dit niet tot betaling leiden dan zal de vordering overgedragen worden aan een incassobureau. Dit brengt aanzienlijke kosten voor het lid met zich mee. Het lid wordt dan tevens geroyeerd als lid van de vereniging.

Gironummer CGV Scheveningen NL92INGB0006302491
—————————————————————————————————————————