Lidmaatschap

Lid worden van C.G.V. Scheveningen :

Het is mogelijk om op ieder moment gedurende het jaar lid te worden.
Ieder kan 1 gratis proefles volgen op een van onze lessen. (zie Lesrooster en Lessen)
Bij het volgen van les 2 krijgt u een inschrijfformulier mee,
deze dient ondertekend en ingeleverd te worden op de desbetreffende les.

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld van € 10,-.
Het lidmaatschap is voor een half seizoen en wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging.

Het eerste halve seizoen bestaat uit de maanden september, oktober, november, december en januari.
De tweede halve seizoen betreft de maanden februari, maart, april, mei, en juni.

Tijdens de basisschoolvakanties worden geen lessen gegeven. (zie Agenda)

De contributie wordt aan het begin van elk half seizoen in rekening gebracht en wordt automatisch geïncasseerd.
Dit geschiedt eind februari en eind september. (zie Contributie)

—————————————————————————————————————————

Opzeggen :

Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk (dus niet op de les!). Dit kan per brief of per email, andere vormen van opzeggingen zullen niet geaccepteerd worden. Opzeggingen dienen één maand voor het einde van de helft van het seizoen gedaan te worden, dus voor 1 augustus of voor 1 januari. Tussentijdse opzeggingen zijn niet mogelijk.

U kunt uw opzeggingen richten aan:

CGV Scheveningen – Ledenadministratie
Manon Zandbergen

leden.cgvscheveningen@gmail.com

Bij de opzegging vermelden:
– Lidnummer
– Naam van het desbetreffende lid
– Per wanneer het lidmaatschap beëindigd wordt alleen per half seizoen