Your Cart
Subtotal:
£0.00
View/Edit Cart
Checkout Now
20160502_094342

Lidmaatschap

Lid worden van C.G.V. Scheveningen :

Het is mogelijk om op ieder moment gedurende het jaar lid te worden.
Ieder kan 1 gratis proefles volgen op een van onze lessen. (zie Lesrooster en Lessen) en deze vervolgens bezoeken. De trainer zal u daar ontvangen en uw vragen beantwoorden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Bij het volgen van les 2 wordt er verzocht om een inschrijfformulier te downloaden, deze dient ondertekend en ingeleverd te worden op de desbetreffende les.

Inschrijfformulier-CGV-Scheveningen-Mei18

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld van € 10,-.
Het lidmaatschap is voor een half seizoen en wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging.

Het eerste halve seizoen bestaat uit de maanden september, oktober, november, december en januari.
De tweede halve seizoen betreft de maanden februari, maart, april, mei, en juni.

Tijdens de basisschoolvakanties worden geen lessen gegeven. (zie Agenda)

De contributie wordt aan het begin van elk half seizoen in rekening gebracht en wordt automatisch geïncasseerd.
Dit geschiedt eind februari en eind september. (zie Contributie)

Opzeggen:

Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk (dus niet op de les!). Dit kan per email, andere vormen van opzeggingen zullen niet geaccepteerd worden. Opzeggingen dienen één maand voor het einde van de helft van het seizoen gedaan te worden, dus voor 1 Augustus of voor 1 Januari. Tussentijdse opzeggingen zijn niet mogelijk.

U kunt uw opzeggingen richten aan:

CGV Scheveningen – Ledenadministratie
Manon Zandbergen

leden.cgvscheveningen@gmail.com

Bij de opzegging vermelden:
– Lidnummer
– Naam van het desbetreffende lid
– Per wanneer het lidmaatschap beëindigd wordt alleen per half seizoen

Cancellation of membership:

A membership can only be cancelled in writing (not with the trainer). This can be done by email, any other form of cancellation will not be accepted. The notice of cancellation must be received one month before the end of the season (September to January and February to July), that is: before August 1st or before January 1st. Membership CANNOT be cancelled during the season.

Cancellations of membership can be addressed to:

CGV Scheveningen – Ledenadministratie
Manon Zandbergen

leden.cgvscheveningen@gmail.com

Please include the name and number of the member, and the date you wish the membership to end.