Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Op die datum wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. De AVG vervangt in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG heeft onder meer tot gevolg dat we niet zonder doel persoonsgegevens mogen bewaren. Ook moeten we heel zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens
Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een (redelijkerwijs) identificeerbare natuurlijke persoon moeten als persoonsgegevens worden beschouwd. Voorbeelden: naam, adres, woonplaats (NAW), telefoonnummers, leeftijd, leslocatie, BSN nummer, foto’s, vrijwilligersvergoeding, etc.

Waarom de AVG
Eén filmpje zegt meer dan duizend woorden.
Kijk maar eens naar: https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I

De AGV heeft gevolgen voor CGV Scheveningen
De AVG geldt voor elke organisatie in de EU, ook voor verenigingen en dus ook voor CGV Scheveningen.

Privacyverklaring
Ook hebben we een privacyverklaring opgesteld. Hierin staat hoe we omgaan met de privacygegevens van onze leden, vrijwilligers, sponsoren en andere relaties. De privacyverklaring vind je in de bijlage. Door nieuwe ontwikkelingen, inzichten en risico inschattingen, kan de verklaring in de loop van de tijd wijzigen. We adviseren je dan ook deze verklaring regelmatig te bekijken voor wijzigingen.