daanMijn naam is Danielle Roeleveld 10451796_815291275202691_3994608950173516779_n

en ik ben 22 jaar. Op jonge leeftijd ben ik met veel plezier begonnen met turnen bij C.G.V Scheveningen. Naar mate ik ouder werd ging ik steeds meer vrijwillige taken uitvoeren op C.G.V. Scheveningen. Inmiddels verzorg ik al een aantal jaren turnlessen voor de recreatie. Tegenwoordig geef ik les op de vrijdag in de Vuurtoren. Daarnaast voer ik nog andere vrijwillige taken uit zoals het organiseren van de activiteiten commissie, praktijkbegeleidster en contact persoon etc.

Naast vrijwilliger bij C.G.V Scheveningen studeer ik voor leerkracht basisonderwijs. Dit jaar neem ik deel aan het project World Teacher: omdat onderwijs echt helpt. Dit project is onder begeleiding van Edukans. Edukans is een stichting die kansarme kinderen in ontwikkelingslanden helpen. Door armoede, aids, een handicap, oorlog of discriminatie gaan wereldwijd 58 miljoen kinderen niet naar school.Arme negertjes

Kinderen moeten iets leren waar zij wat aan hebben. Ze krijgen niet alleen les in rekenen, lezen en schrijven. Ze leren voor zichzelf te zorgen en voor hun rechten op te komen. Ze leren wat gezond en ongezond is, wat hygiëne betekent en hoe je ziektes zoals diarree, malaria en hiv/aids kunt voorkomen.Overvolle klassen, ongeschoolde leraren en tekort aan lesmateriaal maken dat veel kinderen afhaken. Edukans zet zich daarom in voor goed en zinvol onderwijs. Door meer lesmateriaal, opleidingen voor leraren en betrekken van ouders bij de school.

Daarom ga ik 14 dagen naar Malawi in Afrika. Tijdens de reis werk ik met studenten en ervaren onderwijsprofessionals uit Nederland en het ontwikkelingsland, aan beter onderwijs.

Tijdens de reis staat ontmoeting en wederzijds leren centraal. We observeren lessen in de klas en bespreken ze na met de  collega’s  uit het land. We volgen intervisie methodes waar ik vooraf in getraind word. Verder verzorgen we workshops over bijvoorbeeld activerende didactiek en differentiatie. Zelf zal ik ook lessen verzorgen (co-teaching) en maak ik kennis met medestudenten op de lokale Pabo in het land.

Samen met uw hulp hoop ik minimaal 1000 euro sponsor geld in te zamelen voor de kinderen in Malawi. Met dit geld kunnen we bovenstaande punten werkelijkheid maken.

Op de volgende site kunt u een bedrag naar keuze doneren:

www.danielleroeleveld.inactievooredukans.nl Op deze site vindt u meer informatie over de reis, mijn weblogs en de stand van het sponsorgeld.

Op de volgende activiteiten wordt er een collecte gehouden voor kinderen in Malawi
– Openlesweek
– Turninstuif
– Verenigingsdag