Algemene Leden Vergadering dinsdag 19 april

Op dinsdag 19 april a.s. houden we de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

Wij nodigen alle leden (en ouders/verzorgers) hiervoor graag uit om ook bij aanwezig te zijn.

In de ALV 2016 komen een paar belangrijke onderwerpen ter sprake.

Deze avond is voor jou, als lid zijnde van CGV Scheveningen (maar ook als ouder/verzorger) de mogelijkheid en het recht om kenbaar te maken wat je van het beleid vindt van de vereniging. Maak hier gebruik van want de leden zijn als stem hierin bepalend !!

Datum:  dinsdag 19 april 2016

Locatie:  Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175, Scheveningen

Aanvang:  20.00 uur

De navolgende vergaderstukken worden ter plaatse beschikbaar gesteld:

* Agenda 19 april 2016

* Notulen vorige ALV

* Jaarverslagen 2015

Na afloop is er een mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog na te praten.

Graag zien wij jullie de 19e april !

Namens bestuur en leiding,