Your Cart
Subtotal:
£0.00
View/Edit Cart
Checkout Now

CGV Scheveningen is voornemens a.s. donderdag 28 mei 2020 de selectietrainingen te hervatten. Dit kan alleen als er een door de gemeente goedgekeurd protocol beschikbaar is. Het protocol moet vervolgens ook worden nageleefd. Hier dragen wij als vereniging zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor. We moeten ons blijvend realiseren dat we in een bijzondere tijd leven. Dit betekent dat we zorgvuldig moeten omgaan met de bewegingsruimte die we nu krijgen. Volg de adviezen van je trainer en van de corona-coördinatoren. Onderstaand protocol is met zorg samengesteld en houdt rekening met de richtlijnen die zijn opgesteld door het ministerie van WVS, VSG, NOC*NSF, de regels van de gemeente Den Haag en daarnaast nog die van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). In samenwerking met BVV Lindobeach wordt het protocol ingeleverd. Dit protocol is gericht op de turnsport. Totdat het protocol is goedgekeurd, is het niet toegestaan jeugdtrainingen te hervatten. Indien er vragen zijn over de inhoud of uitvoering van het protocol kan er contact op worden genomen met Lenneke Hohenhorst via 06-50888955